Handelsbetingelser

Betaling

Hos Phonefix.dk ApS kan du bruge følgende betalingsformer i vores butikker: kontant, MobilePay, kreditkort ( Visa/Dankort, Mastercard, VISA, VISA Electron.JBC), via FI betaling(netbank) eller EAN.

Kredit

Hos Phonefix.dk ApSkan du bruge følgende betalingsformer i vores butikker: kontant, MobilePay, kreditkort ( Visa/Dankort, Mastercard, VISA, VISA Electron.JBC), via FI betaling(netbank) eller EAN.

Betaling af bestilligsvarer/Special bygget PC'er

Hos Phonefix.dk ApS kan du bruge følgende betalingsformer i vores butikker: kontant, MobilePay, kreditkort ( Visa/Dankort, Mastercard, VISA, VISA Electron.JBC), via FI betaling(netbank) eller EAN.

Garanti

Phonefix.dk ApS videregiver vi enhver form for garanti, der er stillet et produkt af dens producent eller leverandør. Længden af en garantiperiode kan variere alt efter hvor meget producenten eller leverandør har givet en pågældende produkt. Husk at garanti er en frivillig ordning, som ikke er et krav i henhold til købeloven.

Læs mere om købeloven her: Købeloven

Reklamation

Phonefix.dk ApS tilbyder en reklamationsret på 2 år i henhold til købeloven. Det vil sige, at man har ret til at klage over mangler ved varen i to år fra varens levering. Man kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der har været til stede på leveringstidspunktet.

I det første halve år gælder den såkaldte formodningsregel, som siger, at de fejl og mangler, der viser sig det første halve år, formodes at have været der på købstidspunktet. Phonefix.dk ApS reparerer eller ombytter derfor varen inden for de første seks måneder.

I de følgende 18 måneder er det køberen, som skal godtgøre, at fejlen var til stede på købstidspunktet. Kan køberen godtgøre dette, vil Phonefix.dk ApS reparere eller ombytte varen.
Reklamationsretten bortfalder ved forkert anvendelse, slitage, uautoriseret reparation eller manglende vedligeholdelse. 

Reklamationer vedrørende pakkefejl og mangler ved vareleverancen, skal meddeles Phonefix.dk ApS inden 2 måneder efter det tidspunkt, hvor fejlen blev,  eller burde være blevet, konstateret. 

Vi forbeholder os retten til at udbedre fejl og mangler, ved et leveret produkt eller ombytte til et tilsvarende produkt. Der ydes ingen form for erstatning. Phonefix.dk ApS er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpningen eller ombytningen.

OBS!

Batterier er en forbrugsvare og skal anvendes ihh. til normal vejledning. Der er forskellige garanti regler på batterier.

  1. Ved salg af en ny vare med tilhørende genopladlig batteri – er garantiperioden 6 måneder.
  2. Ved salg af brugte varer med genopladlig batteri – ingen garanti.
  3. Ved batteriskifte på et produkt som anvender et genopladlig batteri – er garantiperioden 3 måneder.

Undtagelser hertil er naturligvis, hvis producenten af batteriet ikke har givet en garanti på deres batteri, så gælder punkt 1 og 3 ikke!

Bemærk

Demo varer, varer foræret væk til f.eks. tombola eller anden form for “give away” varer tilbyder vi ikke garanti eller reklamationsret på!

Husk at elektronik er følsomt

Elektroniske apparater er meget følsomme over for påvirkning af fugt, ekstrem varme, slag og stød og forkert elektrisk spænding. Det er f.eks. ikke alle elektroniske apparater, der har godt af at ligge i en meget varm eller en meget kold og fugtig bil.

Når et koldt apparat tages ind i varmen dannes der kondens, som kan give fugtskader. Tænd derfor først apparatet når det har samme temperatur som omgivelserne.

Beskyt mod røg, støv og snavs

Fejl ved elektroniske apparater kan f.eks. skyldes husstøv, dyrehår, tobaksrøg, stegeos, eller sod fra stearinlys. Tænk derfor over, hvor du anvender og opbevarer dine apparater. Nogle, men ikke alle, apparater kan renses.

Periodiske fejl

Hvis der er tale om en periodisk fejl – altså en fejl, der ikke er der hele tiden evt. at tage billeder, men opstår indimellem det ikke sikkert at vores værksted kan finde den. I disse tilfælde er det ekstra vigtigt, at du grundigt beskriver fejlen og hvornår og i hvilke situationer, den opstår.

Før du kontakter os, kan det være en god idé at tjekke, at apparatet er korrekt tilsluttet.

Undersøgelsesgebyr

Hvis det er klart, at du selv er skyld i fejlen, eller viser det sig, at der ingen fejl er, kan vi opkræve et rimeligt gebyr for at undersøge varen. Det er dog en forudsætning, at du personligt har fået oplysning om gebyret og dets størrelse ved indlevering.

Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettes til:
Phonefix.dk ApS  på telefon 60 13 97 98 eller mail info@phonefix.dk hvor vi så nærmere aftaler om varen skal afhentes, sendes eller om I vil aflevere den på vor adresse.

Det er ikke et krav, men ekspeditions fremmes, hvis fyldestgøende informationer følger varen – eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, kopi af faktura, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.

Refusion

I tilfælde af aftalte dekorter, returnerede varer eller forudbetalte varer som afbestilles, skal der ske en hel eller delvis refusion af købesummen. 

Refusion sker altid ved bankoverførelse og Phonefix.dk ApS har derfor brug for oplysninger om registreringsnummer og kontonummer for din bankkonto, hvortil du ønsker refusionen overført til. 

Disse oplysninger er ikke følsomme og kan uden videre oplyses pr. mail eller anden traditionel korrespondance m.v.

Fortrydelsesret

Du har normalt INGEN fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven ved handel i en fysisk butik. Vi tilbyder dog 8 dage fortrydelsesret på alle varer*, hvor emballagen er intakt.

Er emballagen ikke intakt, vil vi fra gang til gang vurdere om vi kan tage varen retur. I fald at vi kan tage varen retur, påregner vi et returgebyr på 10% af varens salgspris til håndtering af sagen.

* gælder ikke bestillingsvarer, special bygget PC’er, nedsatte varer, bærbare computere eller tablets.

Ved henvendelse

Ved enhver form for henvendelse, skal kvitteringen/faktura medbringes.

SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR ERHVERVSDRIVENDE

Der gælder de samme salgsbetingelser som for forbrugere, dog med følgende modifikation:

  • Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.
  • Der gælder 1 års reklamationsret fra oprindelig fakturadato. Ombytning eller reparation medfører ikke, at der løber en ny 1 års reklamationsperiode.
  •  Phonefix.dk ApS forbeholder sig ejendomsretten til varer købt på kredit, indtil den fulde købesum er betalt.
  • Alle omkostninger i forbindelse med håndhævelse af ejendomsforbeholdet påhviler køberen.
  • Der påløber renter fra forfaldsdatoen med 2% pr. påbegyndt måned.
  • Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostninger.
  • Ved køb på kredit, vil dette være forbundet med et fakturerings gebyr på 25 kr. pr. faktura.

ANDRE SIDER

Kundeservice
Servicebetingelser